Πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας για συμμετοχή στο Webinar, Drones

To Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Webinar που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, στις 16 Μαΐου.

Continue reading

Στις 6 Απριλίου υψώνουμε την φωνή μας για την στήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης

Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κ. Μακεδονίας

To Σωματείο Φωτογράφων & Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τις κινητοποιήσεις της 6ης Απριλίου για την στήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.

Continue reading