Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διοικητικό Συμβούλιο στο από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 στο τηλέφωνο 6978 172 289.